دوره آموزشی مبلغات شبکه‌ساز

دوره آموزشی مبلغات شبکه‌ساز

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

"مهارت ارتباط مؤثر با موثرین روستا"

گام اول در یک تبلیغ موفق، برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبین است. ارتباط مؤثر تنها با یک سخنرانی و ارتباط در مسجد حاصل نمی شود و باید یک مبلغ...

"مهارت حل مسئله"

مهارت حل مسئله یکی از مهارت های ده گانه زندگی هست که تاکیدش فقط بر دانش افزایی نیست بلکه کسب مهارت برای حل مسائل است قاعدتا برای اینکه این...

"مهارت مخاطب شناسی با رویکرد نوجوان"

فعالیت تربیتی با نوجوانان یکی از عرصه های مهمی است که در هر مسجد یا مجموعه، مبلغان با آن مواجه هستند و این فعالیت به طور طبیعی مسئله هایی...

"مهارت ارتباط مؤثر و هنر اقناع مخاطب "

ارتباط یکی از لوازم زندگی است که تصور زندگی بدون ارتباط دشواری و غیر ممکن بودن آن را برای ما روشن می کند. یکی از مهارت های مورد نیاز برای...

دسته بندی این دوره

مدرسین

سرکار خانم زهرا عباسی
حجت الاسلام اصغر اخوی
عضو هیئت مدیره انجمن تعلیم وتربیت اسلامی
حجت الاسلام خیری
مدرس کارگاه های مهارتی
حجت الاسلام محمد جنتی
مدیرکل اعزام و مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی
حجت الاسلام علی تهوری
مدرس مباحث تربیتی
حجت الاسلام مرتضی عزت طلب
استاد دانشگاه