تیرماه 1401 ( طرح امین)

تیرماه 1401 ( طرح امین)

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

"امیدبخشی در خانواده "

حفظ امید خانواده یکی از راهکارهایی است که می تواند سلامت روحی خانواده را تامین کند. تغییر و تحولاتی که ناامیدی در روند زندگی خانواده ها...

"اهمیت خانواده و نقش آن در جامعه اسلامی"

خانواده مهم ترین و بنیادی ترین تشکیل دهنده ی یک جامعه بزرگ است که اعتقادات و باور های دینی در کیفیت شکل گیری آن تاثیر بسزایی دارد. به همین...

"روش های ایجاد مهارت معنوی و ایجاد انگیزه عبادی در مخاطب "

یک از مهمترین مسائل که برای مبلغان دینی بسیار ضروری به نظر می رسد، روش های ایجاد مهارت معنوی است. این مهارت هم برای خود مبلغ کارآمد خواهد...

"شیوه های تفاهم و تعامل در خانواده"

خانواده یکی از مهمترین واحدهای اجتماعی است که در ساختن جوامع بزرگتر نقش اساسی دارد. به همین دلیل لازم است که زمینه های لازم برای تشکیل...

"شیوه های تفاهم و تعامل در خانواده 2"

خانواده یکی از مهمترین واحدهای اجتماعی است که در ساختن جوامع بزرگتر نقش اساسی دارد. به همین دلیل لازم است که زمینه های لازم برای تشکیل...

"عوامل تحکیم خانواده"

در زندگی هر زوجی ممکن است مشکلات و تعارضاتی وجود داشته باشد. عدم مدیریت این تعارضات و نداشتن این مهارت باعث افزایش آمار طلاق شده است و در...

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام مسعود آذربایجانی
عضو هیئت علمی
حجت الاسلام اسماعیل چراغی کوتیانی
استاد حوزه و دانشگاه
حجت الاسلام محمدمهدی عباسی
مدیر گروه اخلاق مرکز پژوهش­های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
جناب آقای محمد حسین کفیل
مشاور خانواده
حجت الاسلام سید محمد رضا موسوی نسب
عضو هیات علمی موسسه امام خمینی
حجت الاسلام جعفر جدیری
عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)
حجت الاسلام خلیلیان
روانشناس و مشاور خانواده
حجت الاسلام سیدمرتضی نقیب پور
استاد حوزه
حجت الاسلام حامد تقدیری
رئیس سازمان مدارس صدرا