حکمت انقلاب اسلامی

حکمت انقلاب اسلامی

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

"روند شناسی آداب الصلاه"

جلسه اول از سلسله جلسات بررسی کتاب آداب الصلاه حضرت امام خمینی (ره)

"ولایت مبداء و مقصد صلاه"

جلسه دوم از سلسله جلسات بررسی کتاب آداب الصلاه حضرت امام خمینی (ره)

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام سید فرید موالی زاده
حجت الاسلام احمد فرحانی
حجت الاسلام علی فرحانی

دوره های مرتبط