ائمه جماعات استان مرکزی

ائمه جماعات استان مرکزی

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

"مهارت مخاطب شناسی با رویکرد نوجوان"

فعالیت تربیتی با نوجوانان یکی از عرصه های مهمی است که در هر مسجد یا مجموعه، مبلغان با آن مواجه هستند و این فعالیت به طور طبیعی مسئله هایی...

دسته بندی این دوره

مدرس

حجت الاسلام علی تهوری
مدرس مباحث تربیتی