ملبغین شهرستان کاشمر

ملبغین شهرستان کاشمر

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

"آسیب شناسی مدیریت فرهنگی مسجد "

بحث مهمی که ممکن است دغدغه ی هر مبلغ یا روحانی یا مدیر فرهنگی در مساجد باشد بحث آشنایی با آسیب های احتمالی مدیریت فرهنگی مسجد است. روشن است...

"آسیب های احتمالی طرح امام روستا"

یکی از مهمترین ارکان جامعه اسلامی طبق الگوی جامعه سازی پیامبر اکرم، امام جامعه است. امام جامعه در همه ی جوامع اسلامی از امت اسلامی تا یک...

"آشنایی با مدل تربیتی مسجد محور"

یکی از بسترهای مناسب برای تربیت دینی مسجد است. مساجد و ظرفیت هایی که در آن وجود دارد می تواند زمینه ی بسیاری از فعالیت های تربیتی را فراهم...

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام حامدمبینی
کارشناس و مدرس مباحث تربیتی
حجت الاسلام حمید رفیعی
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی
حجت الاسلام محمد مهدی جزینی زاده
مدرس امور تربیتی

دوره های مرتبط