هیئات مذهبی استان خراسان رضوی

هیئات مذهبی استان خراسان رضوی

توضیحات مختصر

شرح دوره

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام حامدمبینی
کارشناس و مدرس مباحث تربیتی
حجت الاسلام مرتضی وافی
رییس بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه
حجت الاسلام واضحی

دوره های مرتبط