ائمه جمعه استان فارس

ائمه جمعه استان فارس

توضیحات مختصر

شرح دوره

دسته بندی این دوره

مدرس

حجت الاسلام محمد حسین راجی
مدیر اندیشکده راهبردی سعداء