دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام علی مهدیان
اساتید علوم اسلامی و فعال حوزوی
حجت الاسلام طهماسبی
سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی
حجت الاسلام حمید جلالی
حجت الاسلام سیفایی
مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی