مدیریت هیات و مراکز فرهنگی (‌ استان کردستان)

مدیریت هیات و مراکز فرهنگی (‌ استان کردستان)

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

"مهارت مدیریت جهادی در ایجاد تمدن اسلامی"

عامل اصلی موفقیت در مدیریت، بهره گیری از شیوه صحیح است. برای ایجاد تمدن اسلامی شیوه ی صحیحی که باید مورد استفاده در بخش های بزرگ و کوچک...

"نیازهای جامعه طراز انقلاب اسلامی"

نیازهای یک جامعه مطلوب و طراز انقلاب اسلامی چیست؟ چگونه می توان جامعه را متناسب با انقلاب اسلامی ساخت ؟ چه ویژگی هایی در آن جامعه باید به...

"شاخص های اسلام ناب در سبک زندگی"

مسئله تغییر سبک زندگی، مسئله ی مهمی است که دین اسلام به آن پرداخته است. این موضوع اگرچه دشوار است اما با رعایت قواعد و ضوابطی قابل تحقق...

"آشنایی با مدل تربیتی مسجد محور"

یکی از بسترهای مناسب برای تربیت دینی مسجد است. مساجد و ظرفیت هایی که در آن وجود دارد می تواند زمینه ی بسیاری از فعالیت های تربیتی را فراهم...

"آسیب شناسی مدیریت فرهنگی مسجد "

بحث مهمی که ممکن است دغدغه ی هر مبلغ یا روحانی یا مدیر فرهنگی در مساجد باشد بحث آشنایی با آسیب های احتمالی مدیریت فرهنگی مسجد است. روشن است...

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام حسین جوشقانیان
مدیر موسسه سیره شهدا
حجت الاسلام سعید صلح میرزایی
مسئول دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در قم
جناب آقای میثم لطیفی
رئیس امور استخدامی کل کشور
حجت الاسلام مهدی متقی فر
مدیر کل دفتر برنامه ریزی توسعه اجتماعی جوانان
حجت الاسلام احمدحسین شریفی
عضو هیئت علمی
حجت الاسلام واضحی
حجت الاسلام مرتضی وافی
رییس بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه
حجت الاسلام محمد مهدی جزینی زاده
مدرس امور تربیتی
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی
حجت الاسلام حامدمبینی
کارشناس و مدرس مباحث تربیتی