راهکارهای دعوت فرزندان 12تا18سال به نماز

راهکارهای دعوت فرزندان 12تا18سال به نماز

توضیحات مختصر

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام محمد کاظمی

کارشناس و استاد مرکز تخصصی نماز

کلمات کلیدی