بررسی ظرفیت های تبلیغی در حل مسئله جمعیت

بررسی ظرفیت های تبلیغی در حل مسئله جمعیت

توضیحات مختصر

آیا واقعا با بحران جمعیتی مواجه هستیم یا نه ؟ موضوع سقط جنین در کشور ما چقدر جدی است ؟ چالش های خانواده های بدون فرزند یا تک فرزندچیست ؟ این ها سوالاتی است که مبلغان عزیز در سراسر کشور باید نسبت به آن آگاه و دارای موضع صحیح باشند؛ چرا که این سوالات، مسئله هایی است که در افکار عمومی وجود دارد. از این رو مبلغ باید ضمن آگاهی از این مسائل و پاسخ آن ها، بتواند این آگاهی و دغدغه و پاسخ این سوالات را به مردم نیز منتقل کند. این درس گفتار ضمن آگاهی بخشی به مبلغان عزیز، ظرفیت های تبلیغی برای حل مسئله جمیعت را برای شما روشن خواهد کرد.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام علی ابوترابی

عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)

کلمات کلیدی