درس اخلاق ( صبر و امید در زندگی)

درس اخلاق ( صبر و امید در زندگی)

توضیحات مختصر

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

آیت الله پناهنده

استاد اخلاق

درس های مرتبط

کلمات کلیدی