نیازهای جامعه طراز انقلاب اسلامی

نیازهای جامعه طراز انقلاب اسلامی

توضیحات مختصر

نیازهای یک جامعه مطلوب و طراز انقلاب اسلامی چیست؟ چگونه می توان جامعه را متناسب با انقلاب اسلامی ساخت ؟ چه ویژگی هایی در آن جامعه باید به وجود بیاید؟ این مسئله های، مسئله هایی است که یک مبلغ باید آن ها را بداند و مسیر حرکت و فعالیت تبلیغی خود را جهت دهد. در این درس گفتار به پاسخ این پرسش ها دست پیدا می کنید.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام مهدی متقی فر

مدیر کل دفتر برنامه ریزی توسعه اجتماعی جوانان

درس های مرتبط