سبک زندگی اسلامی با رویکرد جامعه سازی

سبک زندگی اسلامی با رویکرد جامعه سازی

توضیحات مختصر

سبک زندگی یا Life Style تعاریف مختلفی دارد که یکی از آنها مجموعه کنش های (رفتارها و گفتارها) نهادینه در انسان ها است به طوری که این کنش ها به صورت دائمی در طول زندگی انسان انجام شود. سبک زندگی را با رویکردهای مختلف روانشناسانه، جامعه شناختی، اقتصادی و اخلاقی و دینی می توان بررسی کرد. شکل گیری سبک زندگی عوامل مؤثری دارد که آشنایی با آن ها بسیار حائز اهمیت است. مطالعات سبک زندگی به دلایل متعدد دارای اهمیت است از جمله: بهترین راه انتقال باور، نمایش عزتمندی دین اسلام، شناخت معضلات فردی و اجتماعی، جنگ نرم، نرم افزار تمدن اسلامی و ...

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • تعریف سبک زندگی
  • لوازم تعریف سبک زندگی
  • رویکردهای مختلف سبک زندگی
  • عوامل شکل گیری سبک زندگی
  • دلایل اهمیت مطالعات سبک زندگی

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام احمدحسین شریفی

عضو هیئت علمی

درس های مرتبط

کلمات کلیدی