سن ایمن بارداری و عوارض داروهای پیشگیری از بارداری

سن ایمن بارداری و عوارض داروهای پیشگیری از بارداری

توضیحات مختصر

در خصوص مسئله بارداری باورهای نادرستی در جامعه ما وجود دارد که به هیچ وجه استناد پزشکی دقیق ندارد. از این رو لازم است مبلغات در این موضوع اطلاعات لازم را داشته باشند و اشتباهاتی که در تصور عمومی بانوان وجود دارد را با این اطلاعات تصحیح کنند. چرا که بسیاری از این اطلاعات غلط منشأ تصمیم گیری در مورد بارداری خواهد شد. در این دو درس گفتار شناخت های لازم در این زمینه مطرح خواهدشد.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرسین

سرکار خانم شبانی

پزشک عمومی

سرکار خانم قاسم پور

پزشک عمومی

کلمات کلیدی