مهارت پرده خوانی و سخنرانی چند رسانه ای

مهارت پرده خوانی و سخنرانی چند رسانه ای

توضیحات مختصر

قالب سخنرانی رسمی ترین قالب تبلیغی است که از ابتدای فعالیت دین اسلام از این قالب استفاده شده است. با توجه به قدمت این قالب ضرورت بروزرسانی در روش ارائه این قالب ضروری است. در این درس یکی از روش های افزایش جذابیت سخنرانی با استفاده از ابزارهای روز به شما مبلغین گرامی آموزش داده می شود. مهارت پرده خوانی و سخنرانی چند رسانه ای به صورت قابل توجهی، جذابیت و میزان اثرگذاری سخنرانی را افزایش می دهد. از این رو به عنوان یکی از مهارت های مورد نیاز مبلغین و روحانیون قملداد می شود.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام محمد هادی صالح پرور

استاد حوزه

کلمات کلیدی