شیوه های تبلیغ در مناطق مشترک

شیوه های تبلیغ در مناطق مشترک

توضیحات مختصر

تبلیغ در مناطق مشترک یکی از مهمترین و ظریف ترین اقسام تبلیغ است که مهارت ویژه ای را می طلبد و هر مبلغی نمی تواند این مسئولیت مهم را انجام دهد. یادگیری مهارت ها و شیوه تبلیغ در مناطق مشترک به مبلغانی که می خواهند در این عرصه فعالیت کنند کمک می کند تا از آسیب های احتمالی مصون باشند و مشکلاتی برای وحدت جامعه اسلامی یا مذهب تشیع ایجاد نکنند. در این درس به بخشی از این مهارت ها و روش ها پرداخته شده است.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • اهمیت و ارزش تبلیغ در مناطق مشترک
  • اهداف تبلیغ در مناطق مشترک
  • مخاطب شناسی مناطق مشترک
  • شیوه های تبلیغ در مناطق مشترک

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام محمد حاجی اسماعیلی

استاد حوزه و دانشگاه

درس های مرتبط

کلمات کلیدی