آشنایی با فرق اسلامی

آشنایی با فرق اسلامی

توضیحات مختصر

مبلغ دینی خصوصا در مناطقی که مذاهب و فرق مختلف زندگی می کنند، نیازمند آشنایی با اعتقادات و آداب و رسوم آن فرقه ها است؛ زیرا عدم آشنایی با آنها می تواند مبلغ را در برقراری ارتباط با آنها ناتوان کند یا حتی به جای جاذبه برای او دافعه ایجاد کند. با توجه به این ضرورت درس آشنایی با فرق اسلامی برای مبلغان خصوصا مبغان مناطق خاصی که دارای چند مذهب و فرقه هستند ارائه می گردد.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • فرق کلامی اهل سنت
  • مکاتب ومذاهب فقهی اهل سنت
  • فرق صوفی اهل سنت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام کمالی