مهارت حل مسئله در ایام کرونا

مهارت حل مسئله در ایام کرونا

توضیحات مختصر

مهارتی که در ایام شیوع کرونا به آن بیش از پیش نیاز داریم مهارت حل مسئله است. زیرا که تغییراتی که در زندگی ما ایجاد کرده است باعث مواجه شدن ما با مسائل مختلف شده است. بنابراین یادگیری و یاددان مهارت حل مسئله در این ایام برای بهتر زندگی کردن به ما کمک خواهد کرد. در این درس به مهارت های حل مسئله و گام های آن پرداخته شده است.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • دانش و مهارت دو امر مورد نیاز جامعه
  • تعریف مهارت حل مسئله
  • گام های حل مسئله

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام مهدی هادی

روانشناس و مشاور خانواده

کلمات کلیدی