نگاه روانشناسی اسلامی به جمعیت

نگاه روانشناسی اسلامی به جمعیت

توضیحات مختصر

فراوانی جمعیت به خصوص جمعیت جوان در هر کشوری یکی از ابزارهای قدرت و اقتدار به شمار میرود ، ابزاری که به وجود آمدن آن در مقایسه با سایر ابزارهای قدرت به آسانی به وجود نمی آید و در مقایسه با دیگر ابزارهای قدرت مانند قدرت نظامی ، سیاسی و یا حتی علمی که گاهی تنها با تغییر سیاست ها و رویکرد یک دولت و افزایش بودجه های مربوطه در مدت کوتاهی صورت میگیرد ، بسیار زمان بر و مشکل تر میباشد که این امر نیازمند برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی و ساعت ها کار علمی و میدانی میباشد. از این رو به جرات میتوان گفت برای به وجود آمدن این قدرت ملی در کنار همت مسئولین ، عزم ملی و تغییر در نگرش و فرهنگ عمومی جامعه لازم و ضروری می باشد. یکی از کارهای مهمی که در راستای این تغییر نگرش و فرهنگ جامعه باید صورت بگیرد آموزشهای همگانی و تربیت متخصصین و کنشگران در این حوزه است.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام سید اسماعیل علوی

درس های مرتبط

کلمات کلیدی