مهارت اقتصادی خانواده

مهارت اقتصادی خانواده

توضیحات مختصر

یکی از عواملی که در ایام شیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است اقتصاد است که در ابعاد مختلف از جمله خانواده تاثیرات جدی آن را می بینیم. این تغییرات باعث شده است که اقتصاد خانواده در برخی موارد دچار مشکل شده و کسب و کار ها تعطیل شود. به همین منظور لازم است مهارت هایی برای تقدیر معیشت و رسیدگی به اقتصاد خانواده فراگرفته شود.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • بررسی وضعیت اقتصادی خانواده ها در ایام کرونا
  • استفاده از فضای مجازی در کسب و کار
  • استفاده از فضای رسانه ملی در کسب و کار
  • راه های افزایش درآمد در ایام کرونا

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام محمد کاظم رجایی

عضو هیئت علمی

درس های مرتبط

کلمات کلیدی