آشنایی با مدل تربیتی مسجد محور

آشنایی با مدل تربیتی مسجد محور

توضیحات مختصر

یکی از بسترهای مناسب برای تربیت دینی مسجد است. مساجد و ظرفیت هایی که در آن وجود دارد می تواند زمینه ی بسیاری از فعالیت های تربیتی را فراهم کند. مبلغ یا امام جماعت یا فعال فرهنگی اگر از این ظرفیت ها و شیوه ی راه اندازی یک مجموعه تربیتی مسجد محور مطلع باشد می تواند از این فرصت استفاده کرده و نتایج و بهره های خوبی داشته باشد. در این درس به روش های راه اندازی مجموعه های تربیتی مسجد محور اشاره شده است.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • ضرورت فعالیت تربیتی
  • چگونگی فعالیت تربیت محور
  • تفاوت فعالیت تربیت محور و آموزش محور
  • قالبهای تربیتی
  • مراحل تاسیس یک مجموعه تربیت محور

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام محمد مهدی جزینی زاده

مدرس امور تربیتی

درس های مرتبط

کلمات کلیدی