شاخص های اسلام ناب در سبک زندگی

شاخص های اسلام ناب در سبک زندگی

توضیحات مختصر

مسئله تغییر سبک زندگی، مسئله ی مهمی است که دین اسلام به آن پرداخته است. این موضوع اگرچه دشوار است اما با رعایت قواعد و ضوابطی قابل تحقق است. بنابراین لازم است مبلغان دینی به عنوان متصدیان اصلی ایجاد تغییر در سبک زندگی با فنون و گام های آن آشنا باشند و در عملیات های تبلیغی خود آن ها را به کار گیرند. در این درس که در 12 جلسه ارائه شده است ضمن بیان مقدماتی در بحث سبک زندگی به گام های تغییر در سبک زندگی بر اساس قرآن و روایات پرداخته شده است.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • شیوه اصلاح سبک زندگی
  • اصلاح سبک زندگی، امری دشوار
  • 12 گام برای اصلاح سبک زندگی

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام احمدحسین شریفی

عضو هیئت علمی

درس های مرتبط

کلمات کلیدی