جریان شناسی اهل سنت

جریان شناسی اهل سنت

توضیحات مختصر

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام فرمانیان

رئیس دانشکده مذاهب اسلامی