مدیریت هیات و هیاتداری

مدیریت هیات و هیاتداری

توضیحات مختصر

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام مرتضی وافی

رییس بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه

کلمات کلیدی