اهمیت مقتل خوانی و آشنایی با مقاتل

اهمیت مقتل خوانی و آشنایی با مقاتل

توضیحات مختصر

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام واضحی

کلمات کلیدی