آسیب شناسی مدیریت فرهنگی مسجد

آسیب شناسی مدیریت فرهنگی مسجد

توضیحات مختصر

بحث مهمی که ممکن است دغدغه ی هر مبلغ یا روحانی یا مدیر فرهنگی در مساجد باشد بحث آشنایی با آسیب های احتمالی مدیریت فرهنگی مسجد است. روشن است که در فعالیت های فرهنگی مسجد محور ممکن است به دلایل مختلف مشکلات و مسائلی به وجود آید که آگاهی از آن ها برای کسی که عهده دار فعالیت فرهنگی در آن مسجد است ضروری و راه گشا خواهد بود. در این درس ضمن بیان ضرورت وجود مدیریت در همه امور اجتماعی خصوصا کار فرهنگی در مسجد که یک فعالیت اجتماعی است، به بیان آسیب های احتمالی آن در سه حیطه ی رفتاری مدیران، ساختار مسجد و نیروی انسانی مسجد می پردازیم .

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • ضرورت وجود مدیر
  • آسیبهای مربوط به تصمیمات و رفتارهای مدیران
  • آسیب های مربوط به سیستم مدیریتی مساجد
  • آسیب های مربوط به نیروی انسانی مسجد

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام حامدمبینی

کارشناس و مدرس مباحث تربیتی

درس های مرتبط

کلمات کلیدی