مهارت مدیریت جهادی در ایجاد تمدن اسلامی

مهارت مدیریت جهادی در ایجاد تمدن اسلامی

توضیحات مختصر

عامل اصلی موفقیت در مدیریت، بهره گیری از شیوه صحیح است. برای ایجاد تمدن اسلامی شیوه ی صحیحی که باید مورد استفاده در بخش های بزرگ و کوچک جامعه اسلامی قرار بگیرد مدیریت بر اساس مبانی اسلامی است . یکی از مهمترین مولفه های مدیریت اسلامی، مدیریت جهادی است. بنابراین این سبک مدیریتی باید تبدیل به یک مهارت شده و در دستور کار قرار گیرد. در این درس به نکاتی در مورد مهارت مدیریت جهادی و نقش آن در ایجاد تمدن اسلامی می پردازیم .

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • تاریخچه مدیریت جهادی
  • گستره معنایی جهاد در ادبیات دینی
  • تفاوت مبانی مدیریت جهادی با سایر مدیریت ها
  • ویژگی های مدیران جهادی
  • گام های تحقق مدیریت جهادی

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

جناب آقای میثم لطیفی

رئیس امور استخدامی کل کشور

کلمات کلیدی