آشنایی با بسترهای تبلیغ نوین

آشنایی با بسترهای تبلیغ نوین

توضیحات مختصر

با توجه به تغییراتی که در عرصه ارتباطات در جهان اتفاق افتاده است ضرورت دارد تبلیغ دین هم در قالب های جدید ارتباطی محقق شود تا بستر ارتباط حداکثری فراهم شود. برای این منظور مبلغ باید با مهارت ها و روش های نوین تبلیغی آشنا شود و با استفاده از آنها بتواند تبلیغ موثرتری داشته باشد. مهارت های نوشتاری مهارت های ارتباط تصویر و مهارت های گفتاری از مهمترین موارد روش های تبلیغ نوین هستند که در این درس ها به جزییات آن خواهیم پرداخت.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • ویژگی های عصر ارتباطات
  • تعریف و عناصر ارتباط
  • مهارت ارتباط نوشتاری
  • مهارت ارتباط تصویری
  • مهارت ارتباط گفتاری

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام مصطفی طالبی

کارشناس رسانه و فضای مجازی

درس های مرتبط

کلمات کلیدی