مهارت ارتباط مؤثر با موثرین روستا

مهارت ارتباط مؤثر با موثرین روستا

توضیحات مختصر

گام اول در یک تبلیغ موفق، برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبین است. ارتباط مؤثر تنها با یک سخنرانی و ارتباط در مسجد حاصل نمی شود و باید یک مبلغ بتواند در فضای اطراف مسجد ضمن ارتباط با مخاطب آن ها را جذب کند. بنابراین نیازمند یادگیری این مهارت است . در این درس ضمن بیان ضرورت تبلیغ خارج از فضای مسجد، به تعریف ، مقدمات ، مراحل و روش های ایجاد ارتباط مؤثر می پردازیم.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • اهمیت توجه به محیط اطراف مسجد برای حفظ نیرو در مسجد
  • اهمیت تبلیغ چهره به چهره و ارتباط مؤثر
  • تعریف ارتباط مؤثر
  • مقدمات ارتباط مؤثر
  • فرآیند و مراحل ارتباط مؤثر

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام محمد جنتی

مدیرکل اعزام و مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی

کلمات کلیدی